Privacy Policy/Cookies

www.entercard.no er en webside som eies av EnterCard Norge. Materialet som finnes på disse websidene skal betraktes som generell informasjon og presenteres som sådan.
EnterCard Norge garanterer ikke at innholdet på websiden er fullstendig eller korrekt. Bruk av materialet skjer på egen risiko. EnterCard Norge tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelsen av websiden.

Eksterne lenker kan åpnes uten EnterCard Norges kjennskap. EnterCard Norge påtar seg derfor ikke ansvar for den informasjon eller andre opplysninger som kan forekomme på de websider lenker åpner.

Immaterielle rettigheter

Alt materialet som EnterCard Norge har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på entercard.no må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt EnterCard eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte EnterCard Norge for ytterligere informasjon – se adresse nedenfor.

Informasjon om cookies

Ifølge Personopplysningsloven skal alle som besøker en webside med cookies informeres om at websiden inneholder cookies, hva disse benyttes til og hvordan cookies kan unngås.

EnterCard Norges websider inneholder cookies. Disse benyttes for å gjøre ditt besøk på websiden lettere.

Hvis du ikke aksepterer å benytte cookies, kan du deaktivere disse i din nettlesers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.) sikkerhetsinnstillinger.

Analyse av webtrafikk på entercard.no

EnterCard Norge bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for entercard.no er det EnterCard Norge som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet entercard.no. EnterCard Norge har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Behandling av personlige opplysninger

EnterCard Norge benytter personopplysninger i den utstrekning som er nødvendig for å stille tjenester til rådighet og administrere kontakt med virksomheten. Ved å besøke websiden aksepterer du dette.

Det kan også forekomme at personlige opplysninger benyttes i databaser av foretak og organisasjoner som EnterCard Norge samarbeider med. Du aksepterer videre at personopplysninger kan benyttes til markedsføringsmessige formål av EnterCard Norge, og selskaper tilhørende EnterCard-konsernet, samt deres samarbeidspartnere.

EnterCard Norge videreformidler informasjon med dine personlige opplysninger til tredjepart dersom dette følger av ufravikelig lovgivning.

Informasjon om behandling av personopplysninger kan fås ved henvendelse til EnterCard, som også tar imot henvendelser vedrørende om rettelser av personopplysninger:

EnterCard Norge
Postboks 6783, St. Olavs plass
0130 Oslo