Valutaberegner

Entercard benytter Mastercards gjeldende valutakurs til enhver tid når du handler utenlands med ditt Mastercard. Informasion om Entercards valutavekselskurs finner du i de respektive produkters generelle kortbetingelser.

I henhold til EU-lovgivning (EU regulering 2019/518) har du som kunde hos Entercard rett til å få informasjon om hva dine valutavekslingsomkostninger er i prosent, i forhold til Den europeiske sentralbankens (ECB) valutakurs (gjeldende for EØS-valutaer). Nedenfor beregnes valutavekslingsomkostningene i prosent sammenlignet med Den europeiske sentralbankens valutakurs.

Vær oppmerksom på at beregningen er til for deg som kunde, så du kan se hva den prosentvise valutavekslingsomkostningen er i forhold til Den europeiske sentralbankens (ECB) valutakurs framfor Mastercards valutakurs. Du blir ikke belastet for andre omkostninger enn før.

Valutaberegner

Med Den europeiske sentralbankens (ECBs) valutavekslingskurs menes valutakurs fra det valgte lands valuta til valgt valuta, utfra Den europeiske sentralbankens vekslingskurs.

ECB’s valutakurs

Påslag på ECB’s kurs