Ordliste

Her finner du forklaring på ofte brukte ord og begreper som brukes når vi snakker om kredittkort og forbrukslån.

A - D

Avdrag/avdragsbeløp

Avdrag/avdragsbeløp er det du betaler ned på både det opprinnelige lånebeløpet og renter.

Betalingsanmerkning

Betalingsanmerkning blir registrert på personer (eller firmaer) som ikke betaler gjelden sin etter at den har gått til inkasso. Betalingsanmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer. En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter eller abonnementer. Den slettes så snart man har gjort opp for seg.

Betalingsoppfordring

Betalingsoppfordring sendes ut etter at et inkassovarsel ikke er betalt innen fristen. Betalingsoppfordringen blir gitt med 14 dagers frist.

Betalingsplan

Betalingsplan er en oversikt som viser hvordan lånet skal nedbetales. Planen skal vise hvor lang tid du vil bruke på å betale det totale beløpet du er skyldig, og hvor mye som skal betales i hver betalingstermin. Planen viser også hvordan avdrag, renter og gebyrer fordeler seg på terminbeløpet.

Betalingspåminnelse

Betalingspåminnelse sendes ut dersom regning/faktura ikke er betalt innen betalingsfristen, for å minne om at det mangler en innbetaling. Betalingspåminnelse kalles også purring.

Betalingstermin

Betalingstermin er et fastsatt tidspunkt for når fakturaene dine skal betales. Som oftest har man 12 betalingsterminer i året, altså hver måned, men enkelte kreditorer har også kvartalsvise betalingsterminer.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse betyr at du kan utsette betalingen i en avtalt periode. Du må inngå avtale om betalingsutsettelse før du utsetter betalingen.

Debitor

Debitor betyr skyldner og brukes som oftest om en som skylder et pengebeløp.

E - G

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr er et gebyr som banker/finansielle institusjoner kan ta for å opprette et lån.

Effektiv rente

Effektiv rente viser nominell rente pluss omkostninger.

Forbrukslån

Forbrukslån kalles også lån uten sikkerhet eller usikrede lån. Det at lånet er usikret betyr at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler som for eksempel hus, båt eller bil, som er vanlige i andre typer lån.

Forfallsdato

Forfallsdato er datoen da fakturaen må være betalt når du skal betale fakturaen.

Gebyr

Gebyr er et pengebeløp som kreves inn for en tjeneste.

Gjeld

Gjeld er penger lånt av andre. Når du har gjeld, har du en forpliktelse til å betale gjelden (som oftest inkl. renter og gebyrer) tilbake til kreditor.

Gjeldsrådgiver

Gjeldsrådgiver er en som hjelper personer med gjeldsproblemer. Gjeldsrådgiveren foretar en vurdering av situasjonen og kommer med forslag til løsninger. Det finnes både offentlige og private gjeldsrådgivere. Alle norske kommuner skal tilby innbyggerne gratis gjeldsrådgivning.

Gjeld med pant

Gjeld med pant betyr at kreditor tar sikkerhet i den gjenstanden du låner penger til, f. eks. hus, bil eller båt. Kreditor har større sikkerhet når gjelden er sikret med pant, og dermed er renten ofte noe lavere enn for usikrede lån.

Gjenpartsbrev

Gjenpartsbrev er et brev som blir sendt ut hver gang det blir foretatt en kredittvurdering av deg. Brevet blir sendt til deg som kredittvurderes og inneholder informasjon om hvem som har foretatt kredittvurderingen, hvem som har bedt om kredittvurderingen og kopi av de opplysningene som er utlevert.

H - L

Inkasso

Inkasso betyr å kreve inn betaling for ubetalte fakturaer. Inkasso kan foretas av den opprinnelige kreditoren eller et inkassobyrå.

Inkassobyrå

Inkassobyrå er et selskap som, på vegne av kreditor, krever inn betaling for fakturaer som ikke er betalt.

Inkassosalær

Inkassosalær er beløpet som belastes for å dekke omkostninger ved å kreve inn beløpet som kreditor har utestående. Salæret avhenger av kravets størrelse, og det er bestemte satser for dette.

Inkassovarsel

Inkassovarsel sendes til den som ikke har betalt en faktura innen fristen.  Varselet har 14 dagers betalingsfrist. Et inkassovarsel skal være sendt før lånet kan sendes til inkasso.

Kreditor

Kreditor brukes vanligvis om en som har krav på et pengebeløp etter å ha levert en vare eller tjeneste til en annen part, eller etter å ha lånt ut penger. I forbindelse med lån kalles kreditor også långiver.

Kredittgrense

Kredittgrense er grensen for hvor mye penger kreditor ønsker å låne deg. Kredittgrensen vil variere fra person til person og man kan søke om høyere grense dersom man kan dokumentere at man har økonomi til det.

Kredittopplysningsbyrå

Kredittopplysningsbyrå er et selskap som blant annet foretar kredittvurderinger av personer eller bedrifter.

Kredittvurdering/kredittsjekk

Kredittvurdering/kredittsjekk er en vurdering av økonomien til en person eller en bedrift. Det foretas en kredittsjekk ved søknad om lån eller kredittkort. Det kreves saklig grunn for å kunne foreta en kredittsjekk. Hvis du blir kredittsjekket skal du få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som har blitt utlevert.

M - P

Minstebeløp

Minstebeløp er det laveste beløpet du kan betale tilbake på kredittkortgjelden din. Du kan velge å betale tilbake mer av det totalt skyldige beløpet, men minstebeløpet må betales.

Namsmannen

Namsmannens oppgave er å sørge for at kreditor, den som har et rettmessig krav på penger, får betalt. Dette kan skje ved trekk i lønn eller at det tas pant i dine eiendeler, som hus, båt eller bil.

Nominell rente

Nominell rente er den fastsatte årlige renten på et lån, uten gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. For å få en oversikt over de totale omkostninger ved et lån, må du se på den effektive renten.

Omkostninger

Omkostninger er kostnader som kommer i tillegg til avdrag og renter.

PIN-kode

En PIN-kode er et passord som ofte er mellom fire og seks siffer langt. PIN-koder brukes til å autentisere brukeren av for eksempel et betalingskort eller en tjeneste på nett.

Purregebyr

Purregebyr er et gebyr som kreditor kan kreve av deg når det sendes ut en purring/betalingspåminnelse. Det er bestemte satser for purregebyr.

Purring

Purring er en påminnelse som sendes ut til deg hvis du ikke betaler en faktura innen betalingsfristen. Purring kalles også betalingspåminnelse.

Q - Å

Refinansiering

Refinansiering er å ta opp et lån for å betale ned et annet lån. Du kan også benytte deg av refinansiering for å samle lån eller kredittkortgjeld.

Skattefradrag

Skattefradrag er utgifter du kan trekke fra på skatten. Du får fradrag for 28 prosent av rentene du har betalt gjennom året. Det er derfor viktig å kontrollere dette når du får selvangivelsen.

Terminbeløp

Terminbeløp er summen av avdrag, renter og gebyrer du betaler hver betalingstermin.

Usikret lån

Usikret lån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus eller båt som kan tas som pant dersom du ikke kan betale tilbake gjelden. Pant i bolig eller gjenstander er vanlige i andre typer lån. Usikrede lån kalles også forbrukslån.