Samtykke – hva det betyr for deg

For å sende deg tilbud og informasjon om Entercard-produkter og -tjenester er vi nødt til å ha ditt samtykke, slik at vi vet hvilke kanaler du ønsker å bli kontaktet gjennom og hva slags informasjon du vil ha fra oss. Her kan du lese mer om hva et samtykke betyr for deg.

Hvor og når gir du ditt samtykke?

Vi ber om samtykke når du søker om kort eller lån hos oss på nett eller via søknadsskjema du har fått i posten. Du gir samtykket ved å aktivt krysse av i bokser der vi spør om du vil motta informasjon og tilbud. Disse boksene er aldri forhåndsavkrysset av oss, det er du som tar valget om å samtykke eller ikke.

Hva spør vi om samtykke til?

Vi spør om ditt samtykke for å sende deg tilbud og informasjon i tråd med vår markedsføring. Her kan du velge å krysse av for:
«Ja, jeg vil motta kampanjer og nyhetsbrev på SMS og e-post».
Vi ber også om samtykke for å sende deg informasjon, vi ber deg da krysse av for:
«Ja, jeg vil motta viktig informasjon om endringer som påvirker meg på SMS og e-post».

Hvordan kan du oppdatere dine samtykker?

Du kan endre og slette dine samtykker under Mine Sider i nettbanken, eller ved å kontakte vår kundeservice.

Hva skjer dersom du trekker tilbake et eller flere samtykker?

Hvis du endrer samtykke i Mine Sider i nettbanken eller hos kundeservice, vil det oppdateres påfølgende dag. Du kan velge om det er spesifikk informasjon eller tilbud du ikke ønsker å motta og om det er spesifikke kanaler du ikke ønsker å få informasjon gjennom. For eksempel kan du fjerne ditt samtykke om å motta e-post med tilbud fra oss. Neste gang vi sender ut kampanjer til våre kunder over e-post, vil du ikke lenger motta kampanjetilbudene. Da vi i enkelte kampanjer har produksjonstid på opptil 14 dager tar vi forbehold om at du vil unne motta tilbud i en periode etter at du har reservert deg.

Du kan også reservere deg fra alle typer tilbud og informasjon. Da vil du kun motta informasjon som vi er pålagt å gi deg.

Våre partnere

Kunder hos våre samarbeidspartnere kan være potensielle kunder hos oss. Da har våre partnere ansvaret for å videreføre informasjon til oss om hvem som har samtykket til å motta informasjon, og hvem som ikke har samtykket. Har du mottatt tilbud du ikke ønsket på vegne av en av våre partnere, ber vi deg om å kontakte partneren for å reservere deg.