Andre henvendelser

Er du kunde, ta kontakt med vårt kundesenter. Vårt sentralbord kan dessverre ikke hjelpe deg med spørsmål knyttet til ditt kundeforhold.

SENTRALBORD
Telefon: 213 16 600

OSLO

Entercard Norge, filial av Entercard Group AB
PB 6783, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Org nr: 919 061 545

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 6B, 0191 Oslo

TRONDHEIM

Entercard Norge, filial av Entercard Group AB
Postboks 2170, 7412 Trondheim

Besøksadresse:
Søndregate 10B, 7011 Trondheim

PRESSEKONTAKT:

Henvendelser fra presse og media, ta kontakt med  communication@entercard.com. Vår pressekontakt kan dessverre ikke besvare spørsmål om ditt kundeforhold.