Slik arbeider vi med sikkerhet

Vårt ansvar

Vårt viktigste ansvar er å beskytte dine opplysninger på best mulig måte. Våre sikkerhetsrutiner og retningslinjer skal hjelpe til med å sikre at den informasjonen vi har om deg ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Vi beskytter informasjonen ved hjelp av etablerte sikkerhetsstandarder og rutiner.

Vi vil dessuten gjøre deg oppmerksom på at ingen ansatte hos oss eller hos noen av våre partnere kommer til å kontakte deg for å be om ditt passord, din kortinformasjon eller PIN-kode.

Sikkerhet i våre løsninger og tjenester

Å beskytte din personlige informasjon er et stort og viktig ansvar som vi tar på alvor. Vi arbeider derfor kontinuerlig med sikkerheten i våre systemer og tjenester.

Sikre prosesser:

  • EnterCard arbeider konstant med å forbedre våre prosesser og rutiner for å håndtere og beskytte din informasjon.
  • Vi har gode system for å identifisere og adressere risikoer og trusler. Virksomheter som EnterCard har et bredt trusselbilde, fra bedrageri og tyveri til kriminalitet på nett og identitetstyveri. Vi gjør vårt ytterste for at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av disse truslene.

Sikre systemer:

  • Når vi utvikler våre systemer og tjenester for deg som kunde, har vi alltid sikkerheten i fokus.
  • Alle løsninger går gjennom kvalitetsprosesser der vi sørger for at din informasjon håndteres på sikrest mulig måte og at vi følger alle regler og krav.
  • Alle systemene testes og kontrolleres for å sikre at alle risikoer er tatt hensyn til.

Sikkerhet i vår organisasjon:

  • Å beskytte din informasjon gjennom våre prosesser og tekniske løsninger hadde aldri vært mulig uten kompetente ansatte. Vi har høye krav til våre ansatte og våre eksterne resurser, som blant annet må sertifiserer seg årlig på områdene informasjonssikkerhet, håndtering av personopplysninger og svindel.

Integritet og personvern

Integritet:

I EnterCard er kundenes tillit viktig. Denne tilliten danner grunnlaget for vår virksomhet. Tillit bygger på respekt og beskyttelse av kundenes personlige integritet. Denne beskyttelsen oppretteholder vi ved å behandle informasjon kundene betror oss på en ansvarsfull måte. I alle sammenhenger der personopplysninger eller annen viktig informasjon blir behandlet av EnterCard eller noen av våre leverandører, blir det gjort nødvendige tiltak for å beskytte kundedataen fra uautorisert tilgang, distribusjon, endringer eller ødeleggelse.

Personvern:

Bestemmelser om personvern av kundeopplysninger finnes for å verne om kundenes tillit til den banken eller finansielle institusjonen der de er kunder. Personvern omfatter alle opplysninger om enkelt kunder, noe som innebærer at disse opplysningene kun får brukes og videresendes dersom det ikke er godkjent. Personvern gjelder både mellom ansatte og ledere innenfor selskapet og i forhold til andre selskap i og utenfor konsernet. Kundeopplysninger gis i visse tilfeller til myndigheter på bakgrunn av lov eller forskrift.

Svindelovervåking

Uansett om du handler i en butikk eller på nettet, hjemme eller i utlandet, kan du alltid føle deg trygg når du betaler med et kredittkort fra EnterCard.

Kortet har et av markedets mest moderne trygghetssystem for kortbetalinger. Det innebærer at kortet ditt er beskyttet og at du aldri behøver å betale for noe du ikke har kjøpt. Det eneste du behøver å gjøre er å holde øye med kortet og aldri gi noen PIN-koden din. Dersom systemet oppdager noe som ikke virker som det skal, så kontakter vi deg med en gang via SMS for å kontrollere at alt er som det skal. Mister du kortet så må du med en gang ringe sperretjenesten på tlf (+47) 23 33 83 32. Denne er døgnåpent fra hele verden. Et tips er å lagre telefonnummeret på telefonen så har du det dersom du skulle være uheldig. Kontroller også at din kontaktinformasjon er oppdatert i nettbanken.

Sperre kredittkkort for bruk i spesifikke butikktyper

EnterCard kan sperre bruk av kredittkort i spesifikke typer butikker gjennom MasterCards og Visas systemer. I Norge er alle kredittkort sperret for bruk til gambling.