Slik arbeider vi med sikkerhet

Vårt sikkerhetsansvar

Vårt viktigste ansvar er å beskytte våre dine personopplysninger på best mulig måte. Våre sikkerhetsrutiner og retningslinjer skal hjelpe til med å sikre at den informasjonen vi har ikke er tilgjengelige for uvedkommende. Vi beskytter informasjonen ved hjelp av etablerte sikkerhetsstandarder og rutiner.

Sikre prosesser og systemer

Vi jobber konstant med å forbedre våre prosesser og rutiner for å håndtere og beskytte din informasjon. Virksomheter som EnterCard har et bredt trusselbilde, fra bedrageri og tyveri til kriminalitet på nett og identitetstyveri. Vi gjør vårt ytterste for at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av disse truslene.

Når vi utvikler våre systemer og tjenester, har vi alltid sikkerheten i fokus. Det betyr at alle løsninger går gjennom kvalitetsprosesser der vi sørger for at informasjon håndteres på sikrest mulig måte og at vi følger alle regler og krav. Systemene våre blir testet og kontrollert for å sikre at alle risikoer er tatt hensyn til.

Høy kompetanse

Å beskytte informasjon gjennom våre prosesser og tekniske løsninger hadde aldri vært mulig uten kompetente ansatte. Vi har høye krav til våre ansatte og våre eksterne ressurser, som blant annet må sertifiserer seg årlig på områdene informasjonssikkerhet, håndtering av personopplysninger og svindel.

Integritet og personvern

Din tillit til oss er viktig, og danner grunnlaget for vår virksomhet. Du skal kunne stole på at vi respekterer og beskytter din personlige integritet. Denne beskyttelsen oppretteholder vi ved å behandle informasjonen som du betror oss på en ansvarsfull måte. Vi følger bestemmelser om personvern, som betyr at vi ikke bruker eller videresender opplysninger som ikke er godkjent. Vi gjør nødvendige tiltak for å beskytte kundedata fra uautorisert tilgang, enten det er vi i EnterCard eller en av våre leverandører som behandler dataen. Personvern gjelder også for våre ansatte og ledere, og selskaper vi samarbeider med. Dersom vi gir kundeopplysninger til myndigheter, er det på bakgrunn av lov eller forskrift.

Svindelovervåking

Uansett om du handler i en butikk eller på nettet, hjemme eller i utlandet, er det trygt å betale med et kredittkort fra EnterCard. Vi har et av markedets mest moderne trygghetssystemer for kortbetalinger. Les mer om hva vi gjør for å bekjempe svindel. (link)

Sperre kredittkort for bruk i spesifikke butikktyper

EnterCard kan sperre bruk av kredittkort i spesifikke typer butikker gjennom MasterCards og Visas systemer. I Norge er alle kredittkort sperret for bruk til gambling.