Phishing: Dette må du være bevisst på

Den vanligste formen for phishing skjer via e-post og er blitt noe de fleste har hørt om. Slike e-poster kan være vanskelige å avdekke som svindel fordi de ser ut til å komme fra legitime aktører. I realiteten er avsender svindlere som skuler seg bak falske adresser for å oppnå økonomisk vinning eller sensitiv informasjon.

Betal trygt, enkelt og kontaktløst

​Kombinasjonen av digital utvikling, lovverk og endringer i kunders bruksmønster har gjort 2020 til et godt år for kontaktløs betaling. Ved kontaktløs betaling slipper du å berøre terminalen mer enn nødvendig. Denne utviklingen har vært positiv og viktig for å begrense antall fysiske berøringspunkter i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien.

Økt sikkerhet gjennom sterk kundeautentisering

Mange av våre kunder opplever nå at de oftere må bruke Bank-Id og pinkode når de betaler med våre kredittkort. Dette skjer fordi vi øker sikkerheten og dermed minsker risikoen for svindel. BankID og pinkode er regnet som sterk kundeautentiseringen, og med innføringen av EUs betalingsdirektiv, PSD2, ble dette er krav for flere betalinger.

​Flere selvstendige banker velger EnterCard som sin kredittpartner

En sammenslutning av norske banker De samarbeidende sparebankene (DSS) har valgt å fortsette samarbeidet med EnterCard. Det er totalt åtte sparebanker i DSS AS som vil tilby sine kunder kreditt-tjenester i samarbeid med EnterCard. 23 0000 kunder har allerede et Master Card Gold gjennom dette partnerskapet.

​Netthandle fra utlandet – hvordan påvirker de nye reglene prisen?

Reglene og premissene for netthandel fra utlandet har vært like i mange år, men i år har det kommet endringer som er viktige å ta med i regnestykket.

Ekstra innsats for kunder med betalingsproblemer

Mange av våre kunder har behov for litt ekstra hjelp i disse dager. Vi har jobbet intenst de siste månedene for å sikre at kundene kan fortsette å bruke våre produkter