Internasjonalt samarbeid i kampen mot hvitvasking

​Finansbransjen står samlet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Sverige, Danmark og Norge er for eksempel medlemmer av Financial Action Task Force (FATF). Her forplikter medlemslandene seg til å følge internasjonale standarder for tiltak mot hvitvasking, finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Krafttak mot hvitvasking

​Denne uka har hvitvasking stått høyt på agendaen. 15. oktober trådte den nye hvitvaskingsloven i kraft i Norge. Hvitvasking; det vil si at man forsøker å integrere inntekter fra kriminell virksomhet, bedrageri eller skatteunndragelse i det økonomiske systemet er et alvorlig samfunnsproblem.

PSD2 – EU-direktivet som endrer finanssektoren

Med det nye betalingstjenestedirektivet PSD2 forsvinner bankenes monopol på kundeopplysninger – markedet åpnes opp for nye aktører, og dette gir kunden flere valgmuligheter. Björn Kjellberg, prosjektleder for EnterCards PSD2-initiativ, forteller mer om hvordan det nye direktivet kommer til å påvirke finanssektoren.

De beste betalingstipsene fra EnterCards anti-svindeleksperter

Mange betaler med kredittkort i ferien, og EnterCards svindeleksperter har samlet sine beste tips. Kredittkort er et sikkert betalingsmiddel, men for å unngå problemer med betalinger anbefaler vi å være ekstra oppmerksom i noen situasjoner.

EnterCard forbereder seg til GDPR

EnterCard holder nå på med de siste forberedelsene før GDPR trer i kraft 25 mai. Vi har samlet all relevant informasjon om GDPR på en egen nettside, entercard.no/personopplysninger, slik at det er enkelt for våre kunder å forstå hvordan vi tar vare på deres personopplysninger. 

​EnterCard skaper resultater gjennom mangfold

Med 40 ulike nasjonaliteter og lik fordeling mellom kvinner og menn, helt opp til toppledergruppen, skapes et god arbeidsmiljø hos EnterCard.