Betalingsproblemer?

Gjennom våre varemerker ENTERCARD og re:member tilbyr vi ulike produkter og tjenester knyttet til betalingskort og kreditt. Vi ønsker å legge til rette for at våre kunder skal betjene gjelden sin på en god måte. Hvis uforutsette hendelser gjør at man får betalingsproblemer, bør man kontakte vårt kundesenter så fort som mulig. Det blir dyrere jo lenger man venter med å finne en løsning.

Entercard er opptatt av å være en ansvarlig långiver, blant annet går alle gjennom en individuell kredittvurdering før søknad om kredittkort eller lån innvilges. Likevel kan det av og til oppstå uforutsette situasjoner som gjør at noen ikke klarer å betale i tide.

Vi hjelper
Entercards kundesenter i Norge mottar hvert år omkring 500.000 kundehenvendelser. Vi har et eget team som har spesialkompetanse på betalingsproblemer. Hvert år gjennomfører dette teamet mer enn 80.000 samtaler for å hjelpe kunder.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med vårt kundesenter med en gang de får betalingsproblemer. Kundesenteret er vant til å hjelpe folk som av ulike grunner har fått nedsatt betalingsevne. I samarbeid med den enkelte vil Entercards kundebehandlere hjelpe til med å finne den mest hensiktsmessige løsningen i hver situasjon.

Unngå betalingsanmerkning
Kunder som ikke betaler gjelden sin i tide, vil få varsel om inkasso. Dersom denne ikke blir betalt, blir saken oversendt til et inkassobyrå. Hvis man lar være å betale noe som har gått til inkasso, vil man kunne få en betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter eller abonnementer. Det er likevel viktig å understreke at selv om en faktura har gått til inkasso, har man fortsatt tid til å gjøre opp for seg før man får betalingsanmerkning.