Vi oppnår lønnsomhet og skaper merverdi

Raske forandringer øker menneskers behov for fleksibel tilgang til penger. Samtidig øker behovet for å føle tillit til den man låner penger av, særlig siden kontaktpunktet kanskje bare er et digitalt grensesnitt.

Gjennom merkevaren ENTERCARD tilbyr vi skreddersydde produkter basert på over ti års erfaring med å tilpasse produkter på det skandinaviske kredittmarkedet. ENTERCARD gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å tilby låneprodukter for å skape merverdi for sine kunder eller medlemmer

Som spesialister på kredittgivning håndterer vi både kredittkort og forbrukslån i våre partneres navn under varemerket ENTERCARD. I noen av partnerproduktene våre inngår også tjenester som delbetaling, gunstige forsikringer og bonusavtaler. Vi tar hånd om hele finansieringsløsningen, fra risikohåndtering, markedsføring, kapitaldekning og juridiske krav, til digital utvikling og trygg og sikker kundebehandling – slik at partnerne våre kan fokusere på kjernevirksomheten sin.

Vi hjelper partnerne våre med å finne en løsning ut fra forretningsmålene sine og kunders unike behov. Vi setter alltid kunden i sentrum samtidig som vi fokuserer på prestasjon, og dette avspeiler seg i resultatene. Dessuten bidrar vi med de kunnskapene som kreves for å oppnå både lønnsomhet og langsiktighet.

Vi er små nok til å bry oss om partnernes spesifikke behov, samtidig som vi har tilgang til verdensledende kunnskap gjennom våre eiere Swedbank og Barclays Principal Investments Limited.

Kontakt Marius Hansen Brislöv hvis du vil vite mer om hvordan et samarbeid med oss kan se ut.

Les mer om:

Vår historie
Hvordan vi jobber med ansvarsfull långivning
Hvordan vi hjelper kunder med betalingsproblemer
Kredittkort
Forbrukslån