Ansvarlig långivning – vårt samfunnsansvar

Publisert May 15, 2019

Hva betyr ansvarlig långivning i praksis? Å tilby rett kreditt til rett person er viktig for å unngå at kunder får uhåndterlig gjeld.

– Dette kan vi gjøre takket være våre gode prosesser og rammeverk, sier Andrew Karmy, Chief Credit Officer i Entercard Group.

Basert på tall fra Finanstilsynet skriver Regjeringen at forbruksgjelden i Norge er på over 100 milliarder kroner i 2019. I 2017 ble det mottatt over 8 millioner inkassosaker, ifølge tall fra Finanstilsynet.

Entercard Group har grundige prosesser for å analysere låntakere og deres økonomiske forutsetninger. All data om kredittsøkerens inntekt analyseres i tillegg til levekostnader og annen eventuell kreditt.

Derfor blir fem av ti søknader om kredittkort og to tredjedeler av søknader om forbrukslån avslått. Grunnen er at det er for stor risiko for at søkeren ikke vil kunne håndtere lånet.

«Hvis vi ikke er ansvarlige långivere taper alle på det»

– Som långiver er det vårt ansvar å gjøre en grundig vurdering av kunden. Dette er for å sikre at de vil ha råd til å betale avdragene. For oss handler dette om å møte våre stakeholderes forventninger, både kundene våre, aksjeeiere og kolleger. Det er ingen som vinner på at vi opptrer uansvarlig i virksomheten vår, sier Andrew Karmy og legger til:

– Om vi ikke opptrer på en ansvarlig måte i vår långivning taper alle på det i det lange løp. Hvis kunden sitter med gjeld som de ikke kan håndtere, har det også negativ innvirkning på.. Dette er vårt samfunnsansvar. For mye gjeld er et sosialt problem, og har tydelig innvirkning på landets økonomiske vekst.

I følge Andrew kan et forbrukslån være et godt alternativ ved for eksempel refinansiering, for å finansiere engangskostnader som renovering eller dersom noe i hjemmet skulle gå i stykker.

– Långivningen baseres alltid på låntagerens tilbakebetalingsevne og risikonivå. Vi låner aldri ut penger uten å gjøre en kredittvurdering, sier Andrew Karmy.

Entercard Group legger stor vekt på å hjelpe låntagere som for eksempel har blitt utsatt for plutselig tap av inntekt – det kan være sykdom eller at man som par velger å skille veier.

– Vi har analytikere som jobber med modeller som kan identifisere og minimere risiko. I tillegg har vi flere medarbeidere som jobber operasjonelt, altså direkte med kunden. Dersom kunder har blitt utsatt for et tilbakebetalingsproblem, jobber vi sammen med kunden for å finne gode løsninger. Den personlige kontakten er en veldig viktig komponent i ansvarlig långivning.

Les mer om hvordan Entercard jobber med ansvarlig långivning.


De fem viktigste faktorene for å oppnå ansvarlig långivning ifølge Andrew Karmy

1. Transparente produkter – kredittprosessen skal være transparent og ikke markedsføres på en påtrengende måte.

2. Fokus på ansvarlig långivning – det er avgjørende at man bygger en intern kultur der ansatte fokuserer på å opptre ansvarlig.

3. Robuste prosesser rundt beslutningstaking og risikoanalyse.

4. Gode kontrollrutiner.

5. Prosesser for å hjelpe kunder i finansielle vanskeligheter.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsinformasjonsloven/id2510537/

Kilde: https://www.finanstilsynet.no/analyser-og-statistikk/statistikk-for-inkasso/