Internasjonalt samarbeid i kampen mot hvitvasking

Publisert October 19, 2018

Finansbransjen står samlet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Sverige, Danmark og Norge er for eksempel medlemmer av Financial Action Task Force (FATF).

Her forplikter medlemslandene seg til å følge internasjonale standarder for tiltak mot hvitvasking, finansiering av terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen. Standarder som EU også har tatt hensyn til da EUs 4. AML-direktiv trådte i kraft sommeren 2017. I Norge trådte endringene i kraft 15. oktober 2018.

– Finansnæringen er global og styres av EU-direktiver og -forordninger, nasjonale lover og forskrifter, derfor er det viktig med felles bestemmelser over landegrensene. Målet med FATF er å utvikle standarder og fremme en effektiv gjennomføring av lovgivning og operative tiltak for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorisme, sier Camilla Kingdon, Business Unit Conformance Officer hos Entercard.

Kundekunnskap en viktig del av arbeidet
For Entercard er det viktig å kjenne kundene for å kunne fastsette kundenes identitet og formålet med kundeforholdet. Dette er for å hindre at kunder utnytter Entercard til å gjennomføre hvitvasking og terrorfinansiering.

Alle banker og finansinstitusjoner må identifisere om kunden er en politisk eksponert person (PEP) – det vil si en person som har eller har hatt viktige offentlige funksjoner i et land eller i en internasjonal organisasjon.

– Hvis kunden er en PEP, betyr det at personen, dennes familiemedlemmer og kjente ansatte, løper en større risiko for å bli utsatt for bestikkelser og korrupsjon, som igjen kan føre til hvitvasking gjennom det økonomiske systemet. At en kunde er PEP betyr imidlertid ikke at de ikke kan være kunder hos oss, sier Camilla Kingdon.