Nye retningslinjer for å fakturere kredittkort

Publisert July 1, 2016

Vi ønsker å informere våre samarbeidspartnere om nye retningslinjer som Finanstilsynet har innført og hvordan Entercard håndterer dem. 

Rundskrivet slår fast at foretaket ikke skal øke kredittrammen på kredittkortet uten at kunden selv har bedt om det.
– Entercard har per i dag ikke en slik praksis og vi praktiserer derfor allerede i henhold til det nye lovverket. 

På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon på fakturaen om at beløpet kan endres til et lavere beløp og hvilket minimumsbeløp som må betales.
– Entercard jobber med å endre fakturaoppsettet slik at vi følger retningslinjene gitt av Finanstilsynet.  

Opplysningene i kontoutskriften skal stå på fakturaen eller i et vedlegg til fakturaen. Opplysningene skal gis hver måned og opplysningene skal være godt synlige.
– Entercard har alltid lagt vekt på å ha lett forståelige fakturaer og vil fortsette med dette slik at alle transaksjonene er godt synlige for kunden.

Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt, skal inneholde en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.
– Entercard har allerede en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.
Les mer om Finanstilsynets rundskriv her:
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Rundskriv_vedlegg/2016/2_kvartal/Rundskriv10_2016_fakturering_av_kredittkort.pdf