Sparebank 1 kredittkort overføres til bankens eget datterselskap

Publisert June 6, 2014

Fra 10. juni overføres Sparebank 1s kredittkortportefølje til Sparebank 1. Banken tar fra da av over all håndtering av sine kredittkortkunder gjennom sitt nyetablerte datterselskap Sparebank 1 Kredittkort AS.

Alle kundene dette gjelder har fått utstedt nye kredittkort av Sparebank 1, og er varslet skriftlig om 
endringen.

Sparebank 1-kunder som har spørsmål vedrørende sitt kredittkort skal fra 10. juni av kontakte Sparebank 1. Entercard Norge AS har siden 1999 utstedt og driftet alle kredittkort til Sparebank 1s kunder, men dette samarbeidet avsluttes når avtaleperioden utløper 10. juni.