Bærekraft og samfunnsansvar

Entercard er bevisst sin påvirkning på samfunnet, både som arbeidsgiver, långiver, forretningspartner og samfunnsaktør. Derfor har vi satt oss klare mål for samfunnsansvar både på konsernnivå og for hver enkelt ansatt. Verdiene våre – «passionate», «innovative» og «genuine» – preger kulturen vår og måten vi jobber på.

Entercard støtter opp under FNs bærekraftmål. Vi har valgt å fokusere vår innsats inn mot følgende tre bærekraftmål:

  • God utdanning (mål nr. 4)
  • Likestilling mellom kjønnene (mål nr. 5)
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål nr. 8)
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn (mål nr. 11)

Handlinger teller mer enn ord

Vårt motto for samfunnsansvar er: «Vi bruker våre styrker til å støtte andre». Alle ansatte i Entercard får bruke litt av arbeidstiden sin til å jobbe i våre samfunnsansvarsprosjekter. Vi har valgt å engasjere oss i prosjekter som styrker kunnskapsdeling og mestring hos unge. Gjennom samarbeid med ulike partnere, skaper vi en vinn-vinn situasjon ved å gi av vår tid og kompetanse. Vi har en mangfoldig stab med kompetanse fra hele verden, Entercard har ansatte fra mer enn 40 ulike land. Ved å gjøre noe konkret sammen, får vi mer tilbake enn om vi kun donerer penger. I tillegg til å hjelpe unge, stimulerer vi også indre motivasjon og samspill på tvers i organisasjonen.

Via samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner får våre ansatte brukt styrkene sine på ulike måter; som sjakk-kurs for barn, karriereveiledning og bedriftsbesøk for ungdom, innovasjon og gründerskap, samt støtte og hjelp til mennesker med utfordringer. Vi samarbeider med organisasjoner som Ungt Entreprenørskap i Norge og Danmark, My Dream Now, Blå kors og Fryshuset.

Les mer i vårt nyhetsrom: