Jan Haglund utnevnt som ny CEO I Entercard Group AB

Publisert February 1, 2021

Styret i Entercard har utnevnt Jan Haglund som CEO for Entercard Group AB. Haglund har 20 års erfaring innen kort-, utlåns-, betalings- og inkassobransjen. Han har i tillegg lang erfaring med å definere og drive fram endringsprosesser i finanssektoren, og har tidligere grunnlagt og ledet flere selskaper finanstjeneste-selskaper i ulike land.

Jan Haglund har tidligere jobbet i Intrum, Santander og Entercard, hvor han mellom 2008 og 2011 var ansatt som Head og Banks and Partners og Nordic Head of Banks. Hans ansvarsområder i Entercard var å lede selskapets relasjon med banker og partnere.

Haglund vil fratre sin nåværende stilling i Komplett Bank, hvor han har holdt rollen som både CFO og CEO, som han har vært i siden 2019. Entercards nåværende CEO, Freddy Syversen, vil fratre stillingen som CEO når Haglund tiltrer. Syversen vil fortsette i rollen som seniorrådgiver for styret og ny CEO ut 2021. Det er ikke klart hvilken dato Haglund vil tre inn i rollen som CEO.