Automatisk utbetaling av tilgodebeløp på kredittkort

Fra og med 7. april 2019 innfører vi automatisk tilbakebetaling av tilgodebeløp som våre kunder har stående på sin kredittkortkonto. Beløpet blir tilbakebetalt til samme bankkonto som det er betalt inn fra, så fremt den har samme eier som kredittkortet. Dette gjelder for tilgodebeløp av en viss størrelse, og vil som oftest skje når den positive saldoen er over 1 000 kr.

Vårt mål er å gjøre våre kunders hverdag enklere ved å tilby smarte og fleksible betalings- og finansieringsløsninger på en ansvarlig måte. Entercard er et kredittselskap og ikke en bank, og vi har derfor ikke mulighet til å ha kunders penger stående på kredittkortkonto. Vi anbefaler deg i stedet om å søke om økt kredittgrense hvis større innkjøp skal gjøres.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.