Kompetanseområder

EnterCard har en matriseorganisasjon, hvor vi jobber regionalt i funksjonene, men har lokalt fokus på kunder og partnere. Våre viktigste kompetanseområder er:

Produktutvikling, markedsføring og markedsanalyse

Vår styrke er å utvikle og tilpasse relevante produkter og løsninger til kundegrupper med ulike behov. Vår suksess skyldes en betydelig analyse av kundedata, kombinert med stor innsikt i kommunikasjon og trender. I EnterCard arbeider det derfor et betydelig antall personer med bakgrunn innen produktutvikling, markedsføring, kommunikasjon, CRM og analyse.

Kredittrisiko og juss

All kredittgivning er forbundet med et stort ansvar. Vår virksomhet er dessuten stengt regulert av lover og sikkerhetskrav. Eksempelvis arbeider medarbeidere fra marked, juss, risiko og IT sammen, for å sikre at riktige kredittnivåer gis til riktige personer, samt at kampanjen er i samsvar med regelverket og vår rolle som ansvarlig kredittgiver.
Finans og økonomi

EnterCard er ledende i Norden på å analysere kundedata og sikre at vi har god lønnsomhet på vår kort-portefølje. Dette krever betydelig kompetanse innen analyse og modellering, men også betydelig økonomikunnskap. I EnterCard er det mange medarbeidere med bakgrunn fra andre kortselskaper, bank- og finanssektoren, samt områder som statistikk, matematikk, finans og økonomi.

Kundeservice

Fornøyd kunder og samarbeidspartnere er en forutsetning for et langsiktig forhold. I EnterCard arbeider halvparten av medarbeiderne med å tilby kundehjelp og god service, enten via telefon eller digitalt. Kundenes tilbakemeldinger hjelper oss til kontinuerlig å forberede våre produkter og tjenester.

IT og forretningsutvikling

Kortbetaling er helt avhengig av sikre systemer som fungerer. IT er derfor ryggraden eller navet i vårt selskap. Teknologisk nytenking og –utvikling gjør at vi hele tiden utvikler og fornyer våre kortløsninger og våre systemer. Kompleksiteten i IT-systemene gjør at vi har behov for medarbeidere – og eksterne konsulenter – med høy kompetanse innen IT, infrastruktur og prosjektledelse