Vår arbeidsplass

Entercard er et erfarent kredittselskap med nysgjerrige medarbeidere som brenner for data. Analyser er – og har alltid vært – en del av vårt DNA. Våre eiere, Barclays Principal Investments Limited og Swedbank, har hundre års erfaring i å transformere store datamengder til verdi for kundene.

Alle våre prosjekter er gjennomsyret av en analytisk tankegang – uansett om vi er i ferd med å utvikle et nytt produkt eller forbedre kundeopplevelsene.

En organisasjonskultur karakterisert av lidenskap og mangfold

Vi er overbevist om at forskjellig bakgrunner og erfaringer skaper en bedre arbeidsplass og bedre ideer, for ikke å snakke om inspirerende samtaler rundt lunsjbordet.

I dag er vi representert i Stockholm, Oslo, Trondheim og København. Men vi har kolleger fra hele verden. Våre team på 450 medarbeidere kommer fra 40 forskjellige land, så vi veksler gjerne mellom engelsk – som er vårt organisasjonsspråk – og en blanding av de skandinaviske språkene.

Det er viktig for oss med mangfold på alle nivåer. Vi har medarbeidere med seks forskjellige nasjonaliteter i vår ledergruppe, og det sitter kvinner i 5 av 10 lederstillinger.

Gjester hos Entercard sier ofte at miljøet vårt syder av energi og lidenskap. Vi kan ikke være mer enig. Våre kolleger er alltid på jakt etter ny innsikt som kan gi våre 2 millioner kunder en bedre opplevelse.

Selv om vi er representert i tre land, arbeider vi som èn virksomhet og samarbeider daglig på tvers av grensene. De fleste av våre team er spredt i alle land, så vi kan handle hurtig og støtte våre kunder og partnere optimalt.

Følg oss på LinkedIn