Har kortet, men vedkjennes ikke transaksjonen

Jeg vedkjenner meg ikke transaksjonen(e) og ingen andre har hatt tillatelse til å bruke kortet.

Vil du reklamere på transaksjonen(e) vennligst fyll inn reklamasjonsskjema.