Annen reklamasjon

Dersom du har brukt kortet og oppdager at beløpet er feilbelastet på ditt kredittkort, må du så snart som mulig kontakte utsalgsstedet og forsøke å løse saken direkte med utsalgsstedet.

Spar alltid på alle underlag, for eksempel dato og tid for telefonsamtale og hvem du snakket med. Spar også på eventuell e-post/brev korrespondanse.

Om du ikke får løst saken med utsalgsstedet, eller om de ikke kan hjelpe deg, kan du fylle ut reklamasjonsskjema som passer best for din sak.

For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig, er det viktig at du fyller inn informasjonen i reklamasjonsskjemaet så korrekt og fullstendig som mulig. Ikke glem å legge ved dokumentasjon, som for eksempel kopi av kvitteringer, avtaler som viser at du har vært i kontakt med utsalgsstedet.

Velg årsak og fyll inn skjema som passer din reklamasjon best: